Agenda

 

Vragen?

Heb je vragen over onze trainingen, cursussen of workshops? Neem dan gerust contact op met onze support desk. We zijn er van maandag tot en met vrijdag.

Annuleringsregeling

De website www.MetaTags.nl is onderdeel van The Metatags Company BV te Amersfoort, Nederland. De algemene reserverings- en annulerings-voorwaarden zijn afkomstig uit de algemene voorwaarden en vormen hier een integraal onderdeel van. Ter verduidelijking zijn die bepalingen hieronder los vermeld.

Onze trainingen zijn altijd maatwerk en toegespitst op de website, de activiteiten en vragen & problemen van de individuele deelnemer. Voorafgaande aan de trainingsdag maken de docenten dus alvast een persoonlijke analyse. Hierdoor brengen wij altijd redelijke kosten voor het voor-werk in rekening. Ook ontvangt de deelnemer achteraf de complete analyse per email.

1. Annulering trainingen en workshops door de deelnemer

 • Annuleren is mogelijk voor trainingen, workshops en cursussen hierna te noemen training.
 • Annuleren door de deelnemer kan per email via onze support desk.
 • Bij annulering bestaat het recht iemand anders te laten deelnemen aan de training.
 • Annuleren binnen 2 weken na de inschrijving is mogelijk mits dit minimaal 4 weken voor de start van de training is en dit geeft recht op 75% restitutie.
 • Zodra de periode tot aanvang van de training minder dan 4 weken bedraagt zijn de volgende redelijke kosten van toepassing:
  • Annuleren tot 4 weken voor de start van de training geeft recht op 75% restitutie.
  • Annuleren tot 2 weken voor de start van de training geeft recht op 50% restitutie.
  • Annuleren binnen 2 weken voor aanvang van de training verplicht men zich tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
 • Bij annulering of het niet of te laat komen opdagen tijdens de trainingsdag zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.
 • Metatags zal altijd proberen, indien iemand niet aanwezig kon zijn, de weken hierna een online meeting te plannen van 1 uur met een docent. Samen zullen zij dan de analyse doornemen en feitelijk een uur privéles volgen.

2. Annulering en uitstel door Metatags

 • Annuleren door Metatags in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100% van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
 • Uitstel door Metatags in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100% van alle betaalde kosten binnen twee weken na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training.
 • Metatags behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (of een gedeelte van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

3. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

 • Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
 • Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.

4. Annulering en uitstel incompany opdrachten

 • Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
 • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50%
 • Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
 • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100%

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

2. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Metatags berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.

3. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen..

4. Verdere compensatie of tegemoetkoming in welke vorm dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van bijzondere omstandigheden behouden we ons het recht voor om trainingen, cursussen of workshops te annuleren of cursusdata te wijzigen. In dergelijke gevallen worden mogelijke alternatieven met de deelnemers besproken. Metatags aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten die voor de deelnemer voortvloeien uit annuleren, onderbreken of wijzigen.

Complete Voorwaarden

Onze complete B2B Algemene Verkoop-, Levering- en Betalingsvoorwaarden treft u aan op de volgende pagina:

iconpdf
TheMetatagsCompany.nl/METATAGS_Alg_Voorwaarden.pdf

The Metatags Company BV
Hardwareweg 4
3821 BM Amersfoort NL
KvK: 08148598
BTWnr: NL8161.91.700.B01
Email Support

 

Overzicht