Je komt bij de zoekmachines vaak speciale kreten en begrippen tegen. Daarom een verklarende woordenlijst.

    [-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-]       Adjacency
De mate waarin zoektermen, zoals gebruikt in opvragingen (queries) in elkanders nabijheid verkeren. De opvrager kan in sommige zoekmachines parameters opgeven waarin de nabijheid van verschillende zoektermen kan worden opgegeven.
Agent Name Delivery
De tactiek van het op maat presenteren van site pagina's aan de zogenaamde spiders van zoekmachines. Normale bezoekers krijgen iets anders te zien dan deze spiders. Op deze wijze kan plaatsing van een sitepagina in de zoekmachine beïnvloed worden. Dit wordt meestal gedaan d.m.v. SSI door te kijken naar de inhoud van het veld HTTP_USER_AGENT. De meeste browser.
lees verder