Tagarchieven: refresh

Wat is een (domeinnaam) redirect?

Een domeinnaam of een webpagina kan worden doorgelinkt (geredirect) naar een andere domeinnaam. Ook kan het zijn dat een deel van een pagina een redirect bevat, een zogenaamde content refresh. De bekenste vorm is domein redirecten en dat kan handig zijn als je een domeinnaam bezit zonder hosting pakket en de naam doorlinkt naar een domein waarop wel een website gehost wordt. Het beste is om een tweede of derde domeinnaam uit te laten komen op een aparte pagina binnen de hoofdserver en vanuit daar verder te laten verwijzen. Echter zijn er providers en sitebouwers die redirects op de verkeerde manier aanbieden. Er zijn verschillende verkeerde mogelijkheden:
  • een link van www.domein-a.nl naar www.domein-b.nl waarbij als url in de adresbalk www.domein-a.nl behouden blijft (de zogenaamde frame forward)
  • of na het intoetsen van www.domein-a.nl verschijnt direct www.domein-b.nl in de url-balk (de zogenaamde.
lees verder

Wat is de html tag HTTP-EQUIV=RESOURCE-TYPE

De meta resource-type metatag geeft het type webpagina aan. Dit helpt zoekmachines en indexen om je website beter in te delen, te catalogiseren dus. Door deze metatag te gebruiken zal je website niet ineens veel beter scoren bij de zoekmachines hoewel het wel zorgt voor een goed gestructureerde website. Deze optie is dan ook handig voor bijvoorbeeld academische websites en data-warehouse websites. <meta http-equiv="Resource-Type" content="waarde">

Voorbeeld metatag HTTP-EQUIV=Resource-Type

Je kunt dan bijvoorbeeld de volgende metatag in je broncode plaatsen. De verschillende schrijfwijze aan het einde is het verschil tussen  " /> = xml of "> = html. <meta http-equiv="Resource-Type" content="document">

Metatags – Waar te plaatsen ?

Uiteraard moet je de metatags op alle pagina’s plaatsen, dus niet alleen de eerste index. Zorg er wel.
lees verder

Wat is de html tag HTTP-EQUIV=REFRESH meta tag refresh

Met deze metatag geeft aan na hoeveel tijd een pagina ververst moet worden of na hoeveel seconden je door middel van de meta tag refresh wilt laten doorverwijzen naar een andere pagina. Zoekmachines geven refresh pagina's een extra negatieve waarde. Het aanbrengen van een aanklikbare link of een 301-redirect is dan een betere en nettere oplossing. Het kan je vermelding negatief beïnvloeden als je de refresh tag verkeerd gebruik! Een voorbeeld van de zogenaamde refresh waarde is: <meta http-equiv="refresh" content="waarde"> Deze refresh-tag zorgt voor het automatisch doorschakelen naar een volgende pagina. <meta http-equiv="refresh" content="30; URL=http://www.metatags.nl/aanmelden"> Hier is "30" het aantal seconden en /aanmelden  is de pagina waar naar verwezen wordt. Stel je organiseert ieder jaar een groot evenement. De inschrijving voor dit evenement vervalt na afloop.
lees verder