Het is belangrijk om in de html broncode van je website de juiste omschrijving neer te zetten voor bijzondere leestekens en karakters zoals bijvoorbeeld het € teken. In de broncode staat dit als &euro . Ook is er de bekende "non-breaking space" die we schrijven als   . Hieronder staan meer van dit soort bijzondere leestekens en karakters:

Code

Symbool

&lt; <
&gt; >
&amp; &
&quot; "
&nbsp; een no-break-spatie
&copy; ©
&reg; ®
&trade; ™  Een alternatief is &#153;
&euro; €   Een alternatief is &#8364;
Accenttekens kunnen ook samengesteld worden uit de letter waar het accent op moet komen en de (Engelse) naam van het accent erachter. Hieronder staan de mogelijkheden:

Code

Symbool

Code

Symbool

&AElig; Æ &aelig; æ
&Aacute; Á &aacute; á
&Acirc; Â &acirc; â
&Agrave; À &agrave; à
&Aring; Å &aring; å
&Atilde; Ã &atilde; ã
&Auml; Ä &auml; ä
&Ccedil; Ç &ccedil; ç
&Eacute; É &eacute; é
&Ecirc; Ê &ecirc; ê
&Egrave; È &egrave; è
&ETH; Ð &eth; ð
&Euml; Ë &euml; ë
&Iacute; Í &iacute; í
&Icirc; Î &icirc; î
&Igrave; Ì &igrave; ì
&Iuml; Ï &iuml; ï
&Ntilde; Ñ &ntilde; ñ
&Oacute; Ó &oacute; ó
&Ocirc; Ô &ocirc; ô
&Ograve; Ò &ograve; ò
&Oslash; Ø &oslash; ø
&Otilde; Õ &otilde; õ
&Ouml; Ö &ouml; ö
&szlig; ß  
&THORN; Þ &thorn; þ
&Uacute; Ú &uacute; ú
&Ucirc; Û &ucirc; û
&Ugrave; Ù &ugrave; ù
&Uuml; Ü &uuml; ü
&Yacute; Ý &yacute; ý
&yuml; ÿ  

Metatags – Waar te plaatsen ?

Uiteraard mag je de metatags op alle pagina’s plaatsen, dus niet alleen de eerste index. Zorg er wel voor dat iedere pagina zijn eigen relevante tags.
lees verder